thaodayhoa 12/16/2023 5:30:27 AM
một mảnh đất HCN có chiều dài 27m chiều rộng 15m.Dành 26% diện tích mảnh đất làm nhà.Tính diện tích đất còn lại?